Maya Akademi Human Design Sistemi - Kendini Keşfet - Maya Akademi

 

Human Design Sistemi

Kendini Keşfet

msj_hd_mandala

Düşünün ki doğduğunuz anın aslında size verilen en büyük hediye olmasının dışında, hayatı kullanma klavuzu olarak kullanabileceğiniz bir sisteme anahtar olduğunu!

 

İşte bu anahtarla Human Design Sistemine giriş yapabilirsiniz. Sadece doğum anınızın ( tarih, saat, yer ) bilgileriyle…

 

Hepimizin bu dünyaya kendi eşsiz ve benzersiz doğamız ve yapımızla, genetik olarak tasarlanmış bir natura ile geldik. İşte Human Design (İnsan Tasarımı) bu eşsiz ve benzersiz kişiye özel karakter yapısını açıklayan bilimsel bir sistemdir. Bu sistemin çıkış noktası ” Nötrino” adı verilen atom altı parçacıklara dayanır. Bir çok dinde ” İlahi Enerji” (Nur) olarak anlatılan Nötrinolar, ışık hızına yakın bir hıza sahip, elektriksel yükü sıfır, maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen, %70’i Güneş’ten, diğer % 30’u diğer yıldızlardan ve az bir miktar da Jüpiter’den yayılan parçacıklardır. Dünya yüzeyine, güneş ışınlarının dik olarak geldiği her bir cm² ye saniyede yaklaşık 65 milyar nötrino ulaşır. Bu ufak kozmik haberciler her an nesnelerin, canlıların, hatta dünyanın içinden geçip giderler. Bilim adamlarına göre nötrinoların az da olsa bir kütlesi bulunur. Bu kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde nötrinolar, hem bilgi taşırlar, hem de her türlü atomik bariyerden hiçbir mukavemetle karşılaşmadan kolaylıkla geçebilirler.

 

”Yıldızların Nefesi” denilen nötrinonun insanoğlu üzerindeki genetik etkisinden yola çıkan Human Design Sistemi, kadim Astrolojik verilerin yanısıra, Çin I-Ching’i, Hindu-Brahman Çakra Sistemi, Kabala Öğretisinin Yaşam Ağacı, Kuantum Mekanikleri, Astronomi, Genetik ve Biokimyanın sentezinden oluşmuştur.

 

Human Design Sistemi, doğduğunuz yerde ve anda gökyüzündeki gezegen konumlarını belirleyerek, doğum anından önceki 88 derecelik solar hareketi de kapsayan astrolojik bir hesaplama ile I-Ching’in 64 Heksagramı aracılığıyla Mandala Çarkı Üzerinde, yaşam tablomuzu oluşturur.

 

human-design-rave-chartTıpkı DNA’mızın 64 kodonu gibi, Yaşam Tablosu’nun bu 64 Heksagramı, doğum anınızda belirlenmiş gezegen konum hesaplamalarıyla aktifleşen ve harita üzerinde renklerle tanımlanan Kapılarve varsa, karşılıklı olan kapıların alışverişiyle oluşan Kanallar ve Kanallarla aktifleşen 9 adet Merkez üzerinden haritalandırılarak size özel kişilik genetiğinizi oluşturur ve diğer kadim öğretilerin de yardımıyla asıl olan ”Özü” yorumsuz olarak kişiye sergiler.

 

Human Design ile kişilik özelliklerimizi öğrenirken sadece iyi yönleri değil, bizi engelleyen, kişiliğimizin olumsuz yönlerini de görmek mümkündür. Ancak Human Design aynı zamanda bu olumsuz ve bizi sınırlandıran yönlerimizi nasıl bertaraf edeceğimizi de açıklar. Bize eşsiz bir tasarımımız olduğunu ve bu dünyada tamamlamamız gereken belirli bir misyonumuz olduğunu anlatır. Genetik matrisimizde bireysel farklılıklarımız için sonsuz olasılıklar mevcuttur.

 

İnsanoğlunun milyonlarca varyasyonu vardır ve hepimizin bu kendine has doğasını ortaya koyup, parlatabileceği bir stratejisi olmalıdır.

 

DNA’mızın 64 kodonu gibi, HUMAN DESIGN Yaşam Tablosunun 64 Heksagramı, doğum anınızda belirlenmiş gezegen konum hesaplamalarıyla aktifleşen ve harita üzerinde renklerle tanımlanan Kapılar (Gates) ve varsa, karşılıklı olan kapıların alışverişiyle oluşan Kanallar (Channels) ve Kanallarla aktifleşen 9 adet Merkez üzerinden haritalandırılarak size özel kişilik genetiğinizi oluşturur ve diğer kadim öğretilerin de yardımıyla asıl olan ”Özü” yorumsuz olarak kişiye sergiler. Bu bir inanış değil; bu bir sistemler bütünüdür. Bu nedenle HUMAN DESIGN okumaları/danışmanlığı bu konuda yetkisi olmayan kişiler tarafından yapıldığında yeterli faydayı sağlamayabilir.

 

HUMAN DESIGN SİSTEMİ’nin tüm yasal hakları Jovian Archive’a aittir ve sertifikasyon sadece IHDS (International Human Design School) tarafından yürütülmektedir. HUMAN DESIGN ile ilgili her tür çalışmanız için (danışmanlık – eğitim – seminer vs.) bu iki organizasyon tarafından yetkilendirilmiş kişileri tercih etmeniz önerilir.

 

Yetkili kişiler için; http://www.ihdschool.com/Professionals ziyaret edebilirsiniz.


Human Design Sisteminde 4 Temel Insan Tasarımı


manifestor

Dünya nüfusunun %9’u Manifestör tasarımıdır. Onlar yapacakları eylem hakkında etrafı bilgilendirmelidirler.

 

Etki ederek kendilerini gerçekleştirirler. Etki edemediklerinde, davet beklediklerinde ÖFKELİ OLURLAR.

 

Bir manifestörün en öz haliyle stratejisi ve otoritesi; ETKİ ETMEK & BİLGİLENDİRMEK olmalıdır.


generator

Dünya nüfusunun %70’i Jeneratör tasarımıdır. Onlara gelecek olanı beklemeli ve gelene yanıt vermelidir. Onlar gelene tepki vererek kendilerini gerçekleştirir.

 

Jeneratörler talep gelmeksizin yanıt verdiklerinde ve tatmin olmadıklarında ACI ÇEKERLER.

 

Bir jeneratörün en öz haliyle stratejisi ve otoritesi; TEPKİ VERMEK İÇİN TALEP BEKLEMEK & TATMİN OLMAK olmalıdır.


projector

Dünya nüfusunun %20’si Projektör tasarımıdır. Onlar davet edilmeyi bekler. Onlar anlayarak ve diğerlerine yol göstererek kendilerini gerçekleştirirler.

 

Projektörler tanınmadan ve davet edilmeden eyleme geçerse HOŞNUTSUZ OLURLAR.

 

Bir projektörün en öz haliyle stratejisi ve otoritesi; DAVET BEKLEMEK & TANINMAK olmalıdır.


reflector

Dünya nüfusunun %1’i Reflektör tasarımıdır. Onlar aldıklarını olduğu gibi yansıtırlar. Onlar toplumun aynalarıdır.

 

Reflektörler baskı gördüklerinde HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRARLAR. Bir reflektörün en öz haliyle stratejisi ve otoritesi;

 

BİR KARAR VERMEDEN ÖNCE BİR TAM AY – 29 GÜN – DÖNGÜSÜ BEKLEMEK olmalıdır.